polski

Handelslehranstalt Hameln (HLA) to liceum w słynnym mieście Hameln. Jesteśmy bardzo blisko zabytkowego Starego Miasta, nad rzeką Wezerą. Skupiamy się na edukacji i szkoleniach w dziedzinie gospodarki i zdrowia. Nasi absolwenci przygotowywani są w HLA od ponad 150 lat do życia zawodowego i są studentami nie tylko na kierunkach ekonomicznych, są ekspertami w dziedzinie biznesu czy też administracji publicznej. Biorą na siebie odpowiedzialność i są kompetentni. Dzięki naszym nowoczesnym udogodnieniom i  technologiom jesteśmy regionalnym centrum doskonalenia w dziedzinie szkoleń zawodowych "Ekonomia i administracja", a także niektórych zawodów w dziedzinie "zdrowia".


W 2012 roku prawie 1800 uczniów wzięło udział w różnych kursach oferowanych przez HLA.

Szkoła Zawodowa jest formą szkoły w pełnym wymiarze czasu. Zdanie egzaminu umożliwia kontynuację nauki na studiach uniwersyteckich. W okresie trzech lat studenci mogą nie tylko zdobyć wiedzę w dziedzinie Business Administration, ekonomii i informatyki, ale również z przedmiotów ogólnych takich jak języki obce, matematyka, biologia i język niemiecki.


Technikum ekonomiczne specjalizuje się nie tylko w dziedzinie ekonomii, ale również daje studentom solidną wiedzę na tematy ogólne. Po okresie dwuletniej nauki absolwenci tego typu szkół uzyskują świadectwo ukończenia szkoły realnej, które pozwala na podjęcie studiów w każdej wyższej szkole  zawodowej  w Niemczech.


Szkoła Zawodowa ekonomiczna jest formą szkoły w pełnym wymiarze godzin, która przygotowuje uczniów do edukacji w dziedzinie gospodarki lub do dwóch wyżej wymienionych typów szkół.

Zawód „handlowiec" łączy szkolenia handlowe z nauką zawodu. Po dwóch latach uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania informacji. Ponadto uzyskuje się automatycznie ukończenie szkoły średniej.


Szkoła zawodowa jest tradycyjną niemiecką szkołą zawodową. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe i zdobywają  wiedzę teoretyczną uczęszczając raz lub dwa razy w tygodniu na zajęcia dydaktyczne w szkole (Dual System).


Szkoła Europejska (European School) HLA współpracuje z instytucjami w całej Europie i zapewnia studentom regularnie (co najmniej raz w roku) wymianę z partnerską szkołą w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Francji, Polsce i na Słowacji. Ponadto HLA często uczestniczy w międzynarodowych projektach w ramach programu Comenius, finansowanych przez Unię Europejską.


Przez nauczanie trzech języków (angielski, hiszpański i francuski) studenci HLA zwiększają swoje szanse na europejskim rynku pracy. Ponadto pomagamy naszym uczniom w znalezieniu staży na całym świecie i zachęcamy ich do podróży zagranicznych.


Poprzez szereg dodatkowych kwalifikacji, takich jak certyfikaty w językach obcych, European Computer Driving Licence (ECDL), dyplom European Business Baccalaureate lub kwalifikacja handlowiec europejski (dodatkowa Europejska kwalifikacja dla stażystów) nasi studenci są zawsze o krok przed innymi.


W celu promowania zasady równości szans, staramy się wspierać każdego ucznia tak bardzo jak to możliwe. Dzięki propozycjom takim jak szkolny serwis społecznościowy lub zajęcia wyrównawcze staramy się pomóc każdej osobie tak, aby udało się jej przezwyciężyć trudności.


Uczniowie i nauczyciele HLA biorą udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych,  wewnątrz- i zewnątrzszkolnych.

Sprawdź naszą stronę internetową i zobacz na własne oczy.


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły Berndem Strahler lub Norbertem Deide, koordynatorem projektów unijnych, poprzez e-mail lub telefonicznie
+49 5151 930814.